โรงเรียนบ้านหนองปรือ
188/3 หมู่ที่ 3  ตำบลบึง  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
เบอร์โทรศัพท์ 038340318
ภาพกิจกรรม
การทดสอบอ่านออกเขียนได้
วันที่ 21 ธันวาคม 2563 การทดสอบอ่านออกเขียนได้ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองปรือ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 10 ม.ค. 2564,15:31   อ่าน 140 ครั้ง