โรงเรียนบ้านหนองปรือ
188/3 หมู่ที่ 3  ตำบลบึง  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
เบอร์โทรศัพท์ 038340318
ภาพกิจกรรม
ส่งมอบโทรทัศน์และอุปกร์เพื่อการเรียนการสอนทางไกล DLTV "ทีวีเพื่อการศึกษาสู่นักเรียน สพป.ชลบุรี เขต ๓
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนบ้านหนองปรือ โดย นางสาวสุนิสา สมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปรือ พร้อมด้วยคณะครู ได้ส่งมอบโทรทัศน์และอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอนทางไกล DLTV "ทีวีเพื่อการศึกษาสู่นักเรียน" ให้กับผู้ปกครองและนักเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ในนามโรงเรียนบ้านหนอง
ปรือผู้ปกครองและนักเรียน ขอขอบคุณ ชมรมปันน้ำใจสู่น้อง สมาคมช่างโลหะเฟืองเหนือ ท่านผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 นายพรภิรมย์ สุทธิกานต์ ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านไว้เป็นอย่างสูง ณ โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 2564,14:17   อ่าน 91 ครั้ง