โรงเรียนบ้านหนองปรือ
188/3 หมู่ที่ 3  ตำบลบึง  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
เบอร์โทรศัพท์ 038340318
ภาพกิจกรรม
การประเมินสถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 นางสาวสุนิสา สมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปรือ คระกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตัวแทนผู้ปกครอง คระครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองปรือ ให้การต้อนรับคระกรรมการการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรองเป็นสถานศึกษาพอเพียง จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี พร้อม ศน.สุภาฤดี กอผจญ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชลบุรี เขต 3
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 2564,14:32   อ่าน 222 ครั้ง