โรงเรียนบ้านหนองปรือ
188/3 หมู่ที่ 3  ตำบลบึง  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
เบอร์โทรศัพท์ 038340318
ข่าวประชาสัมพันธ์
นิเทศการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต๓
วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นิเทศการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต๓ โดยท่าน ผอ. ธวัช  ใจเย็น  และคุณกนกวรรณ ทองชาวกรุง ศึกษานิเทศก์ จาก สพป.ชลบุรี เขต 3  ขอขอบพระคุณที่ให้คำแนะนำเพื่อนำไปพัฒนาให้ดีต่อไป
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2564,19:50   อ่าน 75 ครั้ง