โรงเรียนบ้านหนองปรือ
188/3 หมู่ที่ 3  ตำบลบึง  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
เบอร์โทรศัพท์ 038340318
เอกสารภายใน
กรอกรหัสผ่านเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร