โรงเรียนบ้านหนองปรือ
188/3 หมู่ที่ 3  ตำบลบึง  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
เบอร์โทรศัพท์ 038340318
ข่าวประชาสัมพันธ์
นิเทศการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต๓
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 64
ทำความเข้าใจโรคโควิด-19 แม้จะมีวัคซีน
โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 64
สร้างภูมิคุ้มกันจิตใจ สู้ "โควิด 19"
โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 64
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ในโรงเรียน
โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 64
มารู้จักและวิธีป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 64
การล้างมือ 7 ขั้นตอน By ครูดุจฤดี
โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 64
5 วิธีปฏิบัติตนในช่วงสถานการณ์โควิด -​19 By ครูเตย
โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 64
แสดงมุฑิตาจิต แด่ "คุณครูประไพ พ้นภัยพาล"
โพสเมื่อ : 26 ก.ย. 64
ลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง12 สิงหาคม 2564
โพสเมื่อ : 07 ส.ค. 64
ร่วมลงนามถวายพรพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์
โพสเมื่อ : 27 ก.ค. 64
รับสมัครนักเรียนผ่านระบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันที่ 7-21 พฤษภาคม 2564 เท่านั้น
โพสเมื่อ : 06 พ.ค. 64
การประเมินสถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 64
การเตรียมความพร้อมการประเมินสถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 64
ส่งมอบโทรทัศน์และอุปกร์เพื่อการเรียนการสอนทางไกล DLTV "ทีวีเพื่อการศึกษาสู่นักเรียน สพป.ชลบุรี เขต ๓
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 64
ประกาศรับสมัครเรียน ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 64
ประกาศ**โรงเรียนบ้านหนองปรือ เรื่องมาตรฐานข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางการป้องก
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 64
โรงเรียนบ้านหนองปรือ ได้รับรางวัลโครงงานคุณธรรม "ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา"
โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 64
ประกาศ ** โรงเรียนบ้านหนองปรือ ขอแจ้งการปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ
โพสเมื่อ : 10 ม.ค. 64
ประกาศ ** โรงเรียนบ้านหนองปรือ ขอแจ้งการปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ
โพสเมื่อ : 07 ม.ค. 64
การนิเทศห้องเรียนคุณภาพและติดตามการคัดกรองความสามารถในการอ่านการเขียน
โพสเมื่อ : 07 ม.ค. 64