โรงเรียนบ้านหนองปรือ
188/3 หมู่ที่ 3  ตำบลบึง  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
เบอร์โทรศัพท์ 038340318
คณะผู้บริหาร

นางสาวสุนิสา สมบูรณ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 038340318
อีเมล์ : bannongprue1883@gmail.com