โรงเรียนบ้านหนองปรือ
188/3 หมู่ที่ 3  ตำบลบึง  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
เบอร์โทรศัพท์ 038340318
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การแก้ปัญหาการใช้ฟังก์ชั่นคำนวณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่ออาจารย์ : นางสาวลัดดา สายพาณิชย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2564,19:07  อ่าน 82 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การใช้ “Simulation Card” เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาเชิงตรรกะ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่ออาจารย์ : นางสาวลัดดา สายพาณิชย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2564,19:03  อ่าน 79 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : งานวิจัยเรื่องการแก้ปัญหาการจัดลำดับเครื่องหมายคำนวณของคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่ออาจารย์ : นางสาวลัดดา สายพาณิชย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2564,18:20  อ่าน 81 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การแก้ปัญหาการจดจำสัญลักษณ์ Flow Chart ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้เกมคอมพิวเตอร์ เรื่อง สัญลักษณ์ Flow Chart
ชื่ออาจารย์ : นางสาวลัดดา สายพาณิชย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2564,18:17  อ่าน 84 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ระดับชั้น ป.1 - ป.3 (งานศิลปหัตถกรรมฯ ครั้งที่ 69)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุพัตรา จันทร์เกิด
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 2564,17:56  อ่าน 78 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้น ป.4 - ป.6 (งานศิลปหัตถกรรมฯ ครั้งที่ 69)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุพัตรา จันทร์เกิด
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 2564,17:56  อ่าน 63 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ระดับชั้น ป.1 - ป.3 (งานศิลปหัตถกรรมฯ ครั้งที่ 68)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุพัตรา จันทร์เกิด
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 2564,17:55  อ่าน 65 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้น ป.4 - ป.6 (งานศิลปหัตถกรรมฯ ครั้งที่ 68)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุพัตรา จันทร์เกิด
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 2564,17:32  อ่าน 68 ครั้ง
รายละเอียด..